Ons bedrijf heeft bepaald hoe te voldoen aan zijn kwaliteissysteem volgens de voorgestelde vereisten.

Deze controle gaat gepaard met een analyse en eventuele correctieve acties, preventie of verbetering.

Dit controlesysteem is geëvalueerd op zijn efficaciteit via regelmatige audits ISO22000 : 2005.

Votre navigateur n'est plus à jour et ne répond plus aux standards W3C pour afficher le site correctement. Veuillez le mettre à jour, merci !